شپش | تاريخچه | حشرات موذي

شپش | تاريخچه | حشرات موذي  شپش شپش یک انگل خارجی است . سه نوع شپش انسان را آلوده می کند که عبارتنداز : 1- شپش سر 2- شپش بدن […]