سم شپش | اسپری آنتی شپش مولیدا

شپش و راهای درمان آن:

درمان
الف) درمان شپش سر:
اصول بهداشت فردی به دقت رعایت شود.
لباس فرد آلوده به طور منظم و صحیح باید تعویض شود و همچنین بدن فرد مرتبا شسته شود .
استفاده کردن از مایع مولیدا می باشد.

روش استفاده از مایع مولیدا :سم شپش

اسپری آنتی شپش مولیدا

molida spray anti cootie

1- ابتدا اسپری مولیدا را تکان دهید.

2- قبل از استفاده موهای خود را با شامپو شسته و کاملا خشک کنید.

3-مقداری از محلول مولیدا را کف دست ریخته ، سپس به مدت پنج دقیقه روی موها ماساژ دهید و به مدت 5 الی 10 دقیقه روی پوست سر بماند.

4- سپس به مدت 5 دقیقه موها را با شانه ریز شانه کنید.

5- پس از گذشت 5 الی 10 دقیقه موها را با شامپو شستشو دهید و با حوله تمیز خشک نمائید.

ب) درمان شپش تن:
لباس‌ها باید مرتبا تعویض و با آب داغ شسته شود و پس از شستشو اتو کردن لباس ها توصیه می شود.

راههای مبارزه
۱- درمان صحیح و مناسب فرد آلوده و سایر افراد خانواده که بهتر است پس ازمشاهده آلودگی در یکی از اعضای خانواده سایر افراد نیز معاینه شوند.

۲- اتو کردن لباس ها پس از شستشو .

۳- کلیه وسایل شخصی فرد آلوده در آب جوش به مدت نیم ساعت جوشانده شود.

۴- شستشوی منظم وسایل و پودرپاشی مانند پودر کوپکس طبق دستورالعمل شرکت سازنده برای وسایل خواب و باقی وسایلی که قابل شستشو نیستند.