شپش | درمان شپش

شپش | درمان شپش

یکی از بهترین روشهای درمان شپش استفاده از مایع های از بین بردن این نوع حشره موذی است که یکی از بهترین نوع این مایعات مایع آنتی شپش مولیدا Molida  می باشد.

متاسفانه برای از بین بردن شپش روشهای سنتی و مدرن زیادی در فضای مجازی پخش شده است که هیچ کدام به صورت صد در صد برای ریشه کن کردن این نوع حشره کاربرد مناسبی از خود نشان نداده است.