سم عقرب

سم عقرب | سم مار | سم مارمولک

عقرب ها یا موجودات مشابه انها احتمالا اولین گروه بند پایان زیر شاخه کلیسرداران هستند که درخشکی ظاهر شدند.طول بدن در عقزب های امروزی بین 9 میلیمتر تا 23 سانتیمترمتغیر است,بدن عقرب ها شامل یک سر سینه سه بندی,یک شکم هفت بندی,ویک دم پنج بندی است. عقرب ها عموما در مناطق خشک و کویری زندگی می کنند و بندرت درجنگل ها و مناطق مرطوب دیده می شوند.تا کنون بیش از 1700 گونه عقرب در دنیا شناسایی شده است که نیش حدود 25 گونه ها برای انسان ها کشنده توصیف شده است.عقرب ها معمولا شب فعال بوده و برای اجتناب از شکار شدن،رفتار نور گریزی از خود نشان می دهند.این جانوران روزها در مخفیگاه های زیر زمین یا زیر سنگ ها مخفی شده و شب ها برای شکار سایر بند پایان ،از مخفیگاه خارج می شوند.عقرب ها مصرف غذایی بالایی دارند و قادرند مقادیر زیاد غذا را در بدن خود ذخیره کنند.به همین دلیل این جانوران قادرند دوره های زمانی طولانی بین 6تا12ماه را بدون دسترسی به غذا زنده بمانند.عقرب ها به زندگی در انبارهای مناطق گرم و خشک ایران که الوده به افات انباری بوده و منابع غذایی مناسبی در اختیار انها قرار می دهند،به ذخوبی سازگار شده اند.
WE-DDVPسم
از خانواده سموم ارگانو فسفره می باشد که با نحوه اثر تماسی،گوارشی و تنفسی طیف وسیعی از حشرات موذی را از بین میبرد حتی قدرت تماسی این سم به نحوی میباشد که برای خزندگان و پند پایانی چون عقرب،مار،رطیلو مارمولک اثر کشندگی و دور کنندگی ایجاد می نماید

برای حشرات موذی همچون عقرب ، مار و مارمولک از پودر لامبادا 25% استفاده می کنیم که تاثیر کشندگی خیلی بالایی دارد و مایع K-othrine برای سم پاسس دورتادور محوطه استفاده می شود.این محصول یکی از پرفروش ترین محصولات پردیس سبز می باشد.

سم عقرب | سم مار | سم مارمولک
سم عقرب | سم مار | سم مارمولک