سم سوسک

سم سوسک

شرکت پردیس سبز علاوه بر تولید سم شپش (مایع ضد شپش مولیدا) در مورد سم سوسک به صورت کاملا تضمینی Power Hit را برای عرضه در بازار انتخاب کرده  که ظرف کمتر از 10 روز بدون نیاز به سم پاشی ، انواع سوسک منزل یا محل کار شما هموطنان عزیز را نابود خواهد کرد.

 

خمیر ریشه کننده سوسک ریز
خمیر گرین لایف
این خمیر به گونه ای درست ده است که سوسکهای ریز را به سمت خود جذب میکند و سوسکها همیکدیگر را به صورت ویروسی آلوده می کنند و بین 3 تا 7 روز سوسکهای ریز از بین میروند.

سم سوسک
سم سوسک

خمیرسوسک power hit
این خمیر به گونه ای درست شده است که سوسکهای ریز را به سمت خود جذب میکند و سوسکها هم یکدیگر را به صورت ویروسی آلوده می کنند و بین 3 تا 7 روز سوسکهای ریز از بین میروند.