سم ساس

سم ساس

پودر کوپکس

پودر حشره کش خانگی کوپکس حاوی پرمترین، پودر بسیار مؤثری است که جهت مبارزه با کلیه حشرات خزنده از جمله ساس ، سوسک، مورچه، هزار پا، شپش، کنه، کک، خر خاکی و گوش خیزک بکار میرود. یکی دیگر از محصولات  فروشگاه پردیس سبز پودر کوپکس می باشد که در زیر عکسی از این محصول قرار داده شده است.

ساس| شپش| کک| پودر کوپکس