دستگاه های التراسونیک

دستگاه های التراسونیک

فروشگاه پردیس سبز علاوه بر فروش انوام سموم مخصوصا حشرات موذی همچون شپش | ساس | کک | کنه | سوسک و دیگر حشرات در زمینه فروش انواع دستگاههای اولتراسونیک که با روش مافوق صوت حشرات را دور یا نابود میکنند فعالیت میکند. در ذیل نمونه هایی از این نوع محصول درج شده است.

  1. این دستگاه تاثیر زیادی در اتاق 50 تا 80 متر مربع دارد.
  2. این دستگاه می تواند موش خانه، سوسک، پشه، کک، کریکت، مورچه، مورچه چوب و غیره را تحریک و دور کند.
  3. اولتراسونیک دور از محدوده شنوایی انسان است. آنها به انسان و حیوانات خانگی آسیب نمی رسانند. همچنین بر روی ماشین خانگی تاثیر نمی گذارد

نحوه استفاده

پس از وصل کردن برق روی دیوار، می توانید چراغ نشانگر آبی را ببینید و دستگاه شروع به کار می کند. همچنین شما می توانید صدا اسکن الکترونیکی را از فرکانس بالا به فرکانس پایین بشنوید. فرکانس قدرت انتخاب شده در سمت چپ است. هنگامی که شما آن را به H تبدیل می کنید، می تواند پشه، سوسک سیاه و غیره ورم مفاصل کوچک را دوست دارد. هنگامی که شما به L می روید، می توانید موس را تحریک کنید. لطفا آن را انتخاب کنید شما اثر آن را در چند روز مشاهده میکنید. از آنجا که اولتراسونیک آنها را از محل مخفی کردن اخراج می کند و آنها در کوتاه مدت ناپدید خواهند شد. در 3 تا 6 هفته شما نیازی به نگرانی در مورد موش و حیوانات موذی ندارید. اگر دستگاه را تمام وقت بگذارید وضعیت خوب حفظ خواهد شد.

دستگاه التراسونیک

دستگاه های بالا در متراژ 50 تا 60 متر و در مورد عکس آخری 100 تا 160 متر میتوانند حشرات موذی را از خود دور کنند.