محصولات

شپش سر

شپش سر

شپش|  روش خانگی و گیاهی درمان شپش سر | شپش بدن |

رشک در واقع تخم “شپش” یا pediculus می باشد و به شکل بیضی وسفیدرنگ وکوچک که به ساقه مو ودرز لباس می چسبد. هر کدام از این تخم ها داخل یک کپسول بسیار چسبناک قرار گرفته وبه فاصله کمی از ریشه مو جای که دما و رطوبت مناسب داردقرار میگیرند. (بیشتر…)

شپش | درمان شپش

شپش | درمان شپش

یکی از بهترین روشهای درمان شپش استفاده از مایع های از بین بردن این نوع حشره موذی است که یکی از بهترین نوع این مایعات مایع آنتی شپش مولیدا Molida  می باشد. (بیشتر…)

سم شپش | اسپری آنتی شپش مولیدا

شپش و راهای درمان آن:

درمان
الف) درمان شپش سر:
اصول بهداشت فردی به دقت رعایت شود.
لباس فرد آلوده به طور منظم و صحیح باید تعویض شود و همچنین بدن فرد مرتبا شسته شود .
استفاده کردن از مایع مولیدا می باشد.

روش استفاده از مایع مولیدا :سم شپش

اسپری آنتی شپش مولیدا

molida spray anti cootie

(بیشتر…)