عقرب

WE-DDVPسم
از خانواده سموم ارگانو فسفره می باشد که با نحوه اثر تماسی،گوارشی و تنفسی طیف وسیعی از حشرات موذی را از بین میبرد حتی قدرت تماسی این سم به نحوی میباشد که برای خزندگان و پند پایانی چون عقرب،مار،رتیل و مارمولک اثر کشندگی و دور کنندگی ایجاد می نماید

فروشگاه پردیس سبز علاوه بر سموم حشراتی همچون شپش که از مایع مخصوص مولیدا استفاده می کند در دیگر حشرات نیز سم خاص آن را برای فروش به بازار عرضه کرده است ، برای حشرات موذی همچون عقرب ، مار و مارمولک از پودر لامبادا 25% استفاده می کنیم که تاثیر کشندگی خیلی بالایی دارد و مایع K-othrine برای سم پاسس دورتادور محوطه استفاده می شود.این محصول یکی از پرفروش ترین محصولات پردیس سبز می باشد.