ساس و راههاي درمان

واینک ساس و راههاي درمان آن وپایان تمامی این مشکلات

پودرکوپکس:بهترین وموثرترین نابودکننده حشرات خزنده ازجمله ساس ، کک  ، سوسک ، مورچه ،  هزارپا ، شپش  بکارمیرودکه این پودرحاوی پرمترین است.

یکی ازکارامدترین محصولات پردیس سبزپودرکوپکس است که تاثیرگذاری فوق العاده ای دارد.

 

حشره ساس چیست؟ ساس تخت خواب نامی است عامیانه برای گونه ای ازحشرات که بدنی به شکل بیضی ورنگی قهوه ای دارند که درقسمت پشتی بدن خود چروکیدگی هایی نامنظم دارند. ساس ها حشراتی هستند که خرطومی سخت وبلنددارندوبه دلیل داشتن این ویژگی میتوانند ازروی لباس وملحفه هم خونخواری کنند.این حشرات ممکن است باعث انتقال بیماری هپاتیت ب و همچنین کم خونی و کمبودآهن درافرادبشوند.این حشرات خون خوار زمانی که انسان هادردسترسشان نباشندازدیگرحیوانات خون گرم تغذیه میکنند.ساس هارامیتوان به وسیله لکه هایی که ازمدفدعشان به جای میماند شناسایی کرد.

تخم گذاری ماده بالغ ساس ها به گونه ای است که میانگین روزانه آنها 2الی3تخم میباشدکه این تخم ها مرواریدشکل وسفیدرنگ هستندکه اندازه ای درحدود 1میلی متردارند.زمانی که قراراست تخم ها به طورکامل بازشوند به درجه حرارت وابسته استمراحلی که قراراست تخم به بلوغ کامل وتخم گذاری مجدد برسدتقریبا بین 7الی 19هفته نسبت به حرارت محیط تغییر میکند امادرشرایطی که حرارت27درجه باشدتخم هادرکمتراز7روزشکفته میشوند.ساس هایی که تازه سرازتخم درمی اورند بی رنگ هستنداماشباهت زیادی به فرم بالغ دارند امادرمقایسه باانان کوچکترهستند.حشره بالغ زمانی که عمل خونخواری رابه پایان میرساند به رنگ قهوه ای مایل به قرمزدرمی اید اما حشره ای که به تازگی سرازتخم دراورده قرمزیازرشکی رنگ میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *