ساس از كجا مياد

ساس از کجا میاد

احتمال اینکه ساس ها درهرجا ومکانی وجودداشته باشند وباعث آلودگی شوند وجود دارد اما ما نباید بخاطراین موضوع وباحساسیت های بیش ازحدخود خللی درزندگی روزمره خود ایجادکنیم.ساس های بالغ رامیتوان به راحتی دید چون این ساس ها اندازه این بین 3تا5 میلی متردارندوتقریبا اندازه یک دانه هسته سیب هستند.باوجود اینکه اسم این حشرات ساس تختخواب است اما این موضوع دلیل بران نیست که محل زندگی این حشرات فقط تختخواب است بلکه میتوانند درهرجایی که ترک یاشکافی تاریک دراتاق وجوددارد زندگی کنند مثلا روی اثاثیه مبلمان وسایل چوبی وحتی لباس هایمان لوازم الکترونیکی پتو بالش روتختی پشتی و ملحفه و پارچه هاو…احتمال وجودساس هست.اما مانباید با بی فکری این لوازم را دوربیاندازیم چون شاید بااین کارمان ساس را ازخانه دور کنیم اما قطعا باعث گسترش هرچه بیشتر ان ها میشویم بلکه باید لوازم الوده را بسته بندی کرده و بوسیله ماژیک روی انها نوشته شود که الوده به ساس هستندیا اینکه انها راابتدا تخریب کنیم بعد دوربیاندازیم تادیگر قابل استفاده نباشد.

ساس ازکجامیاد

 

این تفکرکه فقط افرادی که درمحله ومنطقه ای سطح پایین زندگی میکنند ساس به سراغشان میاید کاملا غلط مي باشد بلکه برای هرشخصی درهرمکانی امکان روبرو شدن باساس وجود دارد وربطی به شرایط زندگی ندارد.اما بطور معمول افرادی که زیادسفرمیکنند بیشترازافراددیگردرمعرض ساس قرارمیگیرندو آنها را همراه خود به خانه میاورند.ساس ها حشرات موذی جهانی هستند و کاری به سرماوگرما ندارندواحتمال وجود انها درهمه کشورها وهرنقطه ای از جهان هست اما این دلیل بر ان نیست که اگر به کشورهای خارجی و داخلی نرویم دچارساس نمیشویم وامکان دارد ازراه های دیگرساس راوارد خانه خود کنیم وفهمیدن این موضوع که ساس ازکجا وارد زندگیمان شده وچطورالوده به ان شده ایم کاربسیاردشواری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *